Veliki Prezir – Između

Tekst pesme

Između rakova iz dubine
Prolaze glatke bele pojave
Gde šalje ih nebo sa visine
Odavde dolaze

I opet me je iznenadilo
Kako brzo postajem
Tako lako ostajem

Odluka već stvarna je
Nečujna, sve lako menja
Oblake, bele pojave

I opet me je iznenadilo
Kako brzo postajem
Tako lako ostajem