Vera Matović & Selim Sivić – Zbog njega ću hiljadu da slažem

Tekst pesme

Mala moja, joj, mala moja
Vodo iz bokala, vodo iz bokala
Da l’ se sećaš, joj, da l’ se sećaš
Šta si obećala, šta si obećala

Da ne moram nikada da krijem
Kad sam žedan slobodno da pijem
Joj, kad sam žedan slobodno da pijem

Jesam, jesam, jesam, ali to ne važi
Jedan drugi mnogo mi je draži
Jesam, jesam, jesam, ali to ne važi
Jedan drugi mnogo mi je draži

Mala moja, joj, mala moja
Iskreno mi kaži, iskreno mi kaži
Zašto stari, joj, zašto stari
Dogovor ne važi, dogovor ne važi

Dok si mi se u dva oka klela
A sada si drugog zavolela
Joj, a sada si drugog zavolela

Jesam, jesam, jesam, dva mi oka plava
Ali tada bolela me glava
Jesam, jesam, jesam, dva mi oka plava
Ali tada bolela me glava

Mala moja, joj, mala moja
Ja ti dvore nemam, ja ti dvore nemam
Al’ ti dvore, joj, al’ ti dvore
U svom srcu spremam, u svom srcu spremam

Ne treba mi mirisna postelja
Ako tebe pored mene nema
Joj, ako tebe pored mene nema

Jesam, jesam, jesam, sve ti obećala
Ali u snu a sada je java
Jesam, jesam, jesam, i sada ti kžzem
Zbog njega ću hiljadu da slažem