Vinko Coce – Dva bracanina

Tekst pesme

Kad su se dva bracanina intrala na fjumeri
A ca, a ca, ca kažu momka dva
Ma nema ništa tvoga, ma to je bacva moja
Ma ferala mi hoj, oj sokolicu moj

Tad rivom prođe šjora Mande, nosi žmul bevande
A ca, a ca, ca kažu momka dva
Ma ajde šjora Mande, donesi žmul bevande
Nek cila riva zna za bracanina dva

Tad rivom prođe cura fina, nosi bokal vina
A ca, a ca, ca kažu momka dva
Ma ajde curo fina, donesi bokal vina
Nek cila riva zna za bracanina dva