Vinko Coce – Ribari

Tekst pesme

Prije jutra ribari se bude
More zna njih, more zna te ljude
Prije jutra u zoru
S galebima na moru
Na poštama sunce čekaju

Svako jutro parangale dižu
Vižitaju i vršu i mrižu
A galebi čekaju
Da i njima ča daju
U ribare oni viruju

Noć je mirna vali spavaju
Pod svitlom se ribe skupljaju
Špurtilon i ostima
Dobit će po kostima
Kad se smire, kad se pridaju

U dubini mriže parangali
Na pučini bile se sinjali
Tiho kraju veslaju
Malu barku guraju
A ribara ruke izdaju

Prije jutra umoran
Ribar čeka novi dan
Dok svi ljudi spavaju
Galebi se karaju