Vojko V – Bach

Tekst pesme

REF.
Vojko V je Bach
Vojko V je Bach
Slušam druge repere
I samo kažem bah
Sviram orgulje
Nikad nisam nasmijan
Vojko V je Bach
Johann Sebastian

Radim klasiku prve klase
Sviram glasovir molto adaggio
Sviram čembalo pizzicato
Jedem pizzu quattro formaggio
Sve šta gledan je chiaroscuro
Jer u dvorcu mi svitle sviće
Dok ja radim na fugi
Seljaci o meni šire priče
Da sam tašt i da nosim plašt
Da sam čovik najzlobniji
Vidila si me samo jednom
Kad sam proša u kočiji
Ja pogleda sam te mrko
Dok sam jaha na koncert
Posli koncerta fanovi oće
Sa mnom udarit portret
Pišem lajnove s gušćjim perom
Da mi lajnovi budu gušći
Slušam jedino samog sebe
Sve mi ostalo para uši
Svi me mrze jer nisam skroman
Nisam skroman jer neću lagat
Vojko v je bach
Zato ljudi kažu mi da sam bahat

REF.
Vojko V je Bach
Vojko V je Bach
Slušam druge repere
I samo kažem bah
Sviram orgulje
Nikad nisam nasmijan
Vojko V je Bach
Johann Sebastian

Cili tjedan je meni vikend
Svaki vikend je radni dan
Cili tjedan sam stiffer
Al na radnom mistu sam zavidan
Čajkovski je zavidan
Ljubomoran je beethoven
Kad mi listaju kajdanku
I vide moje hi-hatove
Dam autogram za kmetove
Kada siđem iz palače
Jer u cilome beču imam
Trap bitove najjače
Ja noću izvadim šibice
S njima upalim šteriku
Da gledam barokne sisice
Dok nosim baroknu periku
Dva puta mi godišnje
Zamp pošalje zlatnike
Cvike šalju mi cvike cvike
Vans šalje mi patike
A žene izgube DAH
Kad me slušaju na orguljama
Vojko v je BACH
Sviram orgulje na orgijama

REF.
Vojko V je Bach
Vojko V je Bach
Slušam druge repere
I samo kažem bah
Sviram orgulje
Nikad nisam nasmijan
Vojko V je Bach
Johann Sebastian

Čekaj
Uspori malo
Polako
Piano
Pianissimo
Pianissimo

Staccato (x8)

Portamento
Glissando
Legato

Staccato (x8)

Arpegiatto
Fumante
Calzone

Graziosso

Vivo
Vivo
Vivo vivo vivo

C-mol
C-mol
C-mol

Switch

G-mol
G-mol
G-mol

Forte
Forte

F o r t i s s i m o


loading...