Zaim Imamović – Azemina

Tekst pesme

Lijepa je Azemina nekad bila
K’o iz priče zlatokosa, gorska vila
Prosili je svakog dana
Kršni momci sa svih strana
Ona željom srca svoga
Ne odabra ni jednoga

Dan za danom, nepovratu vrijeme ode
Kao pjena niz proljetne, mutne vode
Okreće se mlin života
Minu mladost i ljepota
Osta sama kao grana
Puna suza, puna rana

U sehari djevojačko ruho vene
Vezle su ga zlatnom žicom ruke njene
Kraj saksije bejturana
Slomljen đerđef od merdžana
A i ona od uzdaha
Bez svog dragog i sevdaha