Žare i Goci – Bugojansko-Vakufska sela

Tekst pesme

Došlo vrijeme da opjevam sada
Naša sela kod Bugojna grada

Zapjevaću, ko će da mi brani
Petkovići, Klinde, Brezičani
Ne dam da se u zaborav baci
Pobrđani, Fonjge, Vukovljaci

Posjetiću, riješio sam sam tvrdo
Aleksiće, Vučiće i Brdo
Znaš li đe su, prijatelju stari
Mišinići, Stanići, Sabljari

Ova pjesma rasplaka me, rode
Vlađevići, Vrućani i Bode
Jovanovići, Ćojluk i Jojići
Zurovina, Trge i Stojići
Đe si, zemo, ‘ajde je nebaci
Širanovac, Maslići, Čardaci

Popio sam, ko zna đe ću stići
Rastovača, Komar i Malići
Bože mili, nadlijeću li ptice
Kamenjaču, Goleš i Barice

Kad pjevaju zadnji dinar dade
Babin potok, Oborci i Klade
Ne diraj me, nisam nešto sabran
Selmovina, Kosići i Jablan

Nema više one pjesme naške
Kroz Nežiće, Prisuku i Draške
Ovog ljeta biće mi putanja
Bolobani, Boroje, Kutanja
Grič, Urija, Vasići, Košćani
A spavaću na Ruskoj pilani

Ko u srcu ranu mi usadi
Antonići, Daljani, Nenadi
Svaka njiva postala ledina
Čarvlovići, Čain i Gredina

Nema svoje kosce ni ratare
Drvetine, Gredina, Šatare
Da l’ se mogu na mapama naći
Kadirevina i selo Tulaći

Morao sam opjevati ovo
Neki kažu da je to njihovo
To najbolje znade gorska vila
Sve su ovo naša sela bila