Žare i Goci – Đe si brate, đe si imenjače

Tekst pesme

Pjesmo moja pisana kraj Drine
Ove noći leti u visine
Imam brata na Manjači živi
Pozdravi ga, to je soko sivi

REF.
Đe si brate, đe si imenjače
Pozdravljam te s planine Manjače
Pozdravi mi Milenu i Zoru
Drinu vodu, Romaniju goru

Pjesmo moja poleti ko ptica
Đe je Mrkonjić, Zmijanje, Sitnica
Šta mi braća u Krajini čine
Pozdravlja vas pobratim sa Drine

REF.
Đe si brate, đe si imenjače
Pozdravljam te s planine Manjače
Pozdravi mi Milenu i Zoru
Drinu vodu, Romaniju goru

Dugo braćo viđali se nismo
Isti nam je običaj i pismo
Čuvaj Bože moga pobratima
Vrbas vodo pozdravlja te Drina

REF.
Đe si brate, đe si imenjače
Pozdravljam te s planine Manjače
Pozdravi mi Milenu i Zoru
Drinu vodu, Romaniju goru