Žare i Goci – Milanovac

Tekst pesme

Lijepe vijesti sa Grmeča stižu
Temelji se iz pepela dižu
Milanovac svoju crkvu zida
Kuje zvono, da nam rane vida

REF.
Krajina će tebi da se divi
U tebi će opet da se živi
Milanovac, selo najmilije
Bićeš opet kao što si prije

Poslušajte ovu pjesmu moju
Ako Bog da za godinu koju
Možda će se i ovako reći
Milanovac od Prijedora veći

REF.
Krajina će tebi da se divi
U tebi će opet da se živi
Milanovac, selo najmilije
Bićeš opet kao što si prije

Ja ću prvi, vjeruj mi, sinovac
Naseliti rodni Milanovac
Nek komšije na rakiju banu
Kada opet upalim krečanu

REF.
Krajina će tebi da se divi
U tebi će opet da se živi
Milanovac, selo najmilije
Bićeš opet kao što si prije