Zorana Pavić – Još ne sviće rujna zora

Tekst pesme

Još ne sviće, rujna zora
Još ne trepti, list sa gora
Ne ćuje se, glas slavuja
Zoru da najavi
Zoru da najavi

Ne ćuje se, mizelfira
Niti svirka, od pastira
Tišina je, svud okolo
Sve živo počiva
Sve živo počiva

Neka cveta, rosno cveće
Nek se kiti, njim proleće
Ja ga neću, više brati
Jer nije za mene
Jer nije za mene

Ja ga neću, više brati
Jer ga nemam, kome dati
Kome sam ga, darivala
Zemlja je pokrila
Zemlja je pokrila