Zorana Pavić – Pogledaj me nevernice

Tekst pesme

Pogledaj ga nevernice
Poglej more bledo lice
I na njemu tamne bore
Pipni čelo kako gore
I na njemu tamne bore
Pipni čelo kako gore

Poglej ruke suvo pruće
Slušaj srce umiruće
Ti si svemu tome kriva
Sarani ga u grob živa
Ti si svemu tome kriva
Sarani ga u grob živa

Sećaš li se onog doba
Kad mu reče ah do groba
Tebe ljubim drugog neću
Za te živim i umreću
Tebe ljubim drugog neću
Za te živim i umreću

Sad si hladna ne voliš ga
Smeješ mu se prezireš ga
Ti za njega i ne haješ
Drugom svoje srce daješ
Ti za njega i ne haješ
Drugom svoje srce daješ

Uzmi pušku i ubi ga
Svojom rukom sarani ga
Sarani ga pokraj puta
Gde prolaziš češće puta
Sarani ga pokraj puta
Gde prolaziš češće puta