Zorica Andrijašević – Daleko bilo

Tekst pesme

Na rođenju date još tražim koordinate
Dok ne stvrdne more, dotle daj mi fore
Dok neuspjehe zbrojim da ovi đava garav
Pristane dojit ovu moju narav

REF.
Daleko bilo, to ne more bit
Da neko prišiće tu pupčanu nit
Šta za te me veze i čuva ka štit
Tila nam spaja ka misu i svit

Ime svoga kuma ja smetnula sam suma
Dok ne kleknu gore dotle daj mi fore
Dok neuspjehe zbrojim da ovi đabagara
Pristane dojit ovu moju narav

REF.
Daleko bilo, to ne more bit
Da neko prišiće tu pupčanu nit
Šta za te me veze i čuva ka štit
Tila nam spaja ka misu i svit

Daleko bilo, to ne more bit
Da neko prišiće tu pupčanu nit